2009-01-08

คุณค่าทางโภชนาการยำมะระกุ้ง

คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ 1 ที
ยำมะระกุ้ง

พลังงาน 84 กิโลแคลอรี่
โปรตีน 10.0 กรัม
ไขมัน 0.5 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 10.1 กรัม
ใยอาหาร 2.4 กรัม
คอเลสเตอรอล 89.0 มิลลิกรัม
ข้าวสวย 1 จาน ( 3 ทัพพี)
พลังงาน 240 กิโลแคลอรี่
โปรตีน 4.1 กรัม
ไขมัน 0.5 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 54.5 กรัม
ใยอาหาร 0.5 กรัม
ข้าวสวย + ยำมะระ
พลังงาน 324 กิโลแคลอรี่
โปรตีน 14.1 กรัม
ไขมัน 1.0 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 34.6 กรัม
ใยอาหาร 2.9 กรัม
คอเลสเตอรอล 89.0 มิลลิกรัม
การกระจายพลังงาน (ร้อยละ)
โปรตีน 17.4 กรัม
ไขมัน 2.8 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 79.8 กรัม